30.4.2022

Čarodějnice u Hasičárny

Staré splavy

cca od 19.00

 

Pořadatel:

SDH Staré Splavy, www.sdhstaresplavy.cz