Vrať svý křídla andělům

V roce 2007 jsme natočili CD složené z původní tvorby, posbírané mnoho let nazpět. Nejstarší  skladba je dokonce z roku 1984. Spolu tak na jednom nosiči sousedí poměrně zvukově nesourodé věci, ale v podstatě šlo jen o jakési splnění dluhu vůči těmto skladbám, a proto jsme je nakonec vedle sebe zařadili. CD vzniklo za spolupráce s firmou ALBA z Břeclavi a Nábytek Honza z Mnichova Hradiště. Oběma firmám děkujeme, jakožto i Daně Hörbové, za zpracování obalu.
Všechny skladby si můžete poslechnout nebo stáhnout pomocí ikonky cd-čka  v mp3 s hloubkou konverze 128 kbps při 4,8 kHz stereo.
Pokud by někdo měl zájem o zaslání originálního cd, stačí nás oslovit v sekci kontakty.